Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АПАРАТ ЗА ЛАЗЕРНА ТЕРМОАБЛАЦИЯ ПОД ЕХОГРАФСКИ КОНТРОЛ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД публикувано на 03.07.2019г.

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АПАРАТ ЗА ЛАЗЕРНА ТЕРМОАБЛАЦИЯ ПОД ЕХОГРАФСКИ КОНТРОЛ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД публикувано на 03.07.2019г.