Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРЕН И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ за нуждите на УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРЕН И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ за нуждите на УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД

Публикувано на 21.09.2018

ДОГОВОРИ И ПЛАЩАНИЯ

Договор Химтекс
Справка за изпълнение – 12, 2018

Справка за изпълнение – 02, 2019

Справка за изпълнение – 03, 2019

Справка за изпълнение – 04, 2019

Справка за изпълнение – 05, 2019

Справка за изпълнение – 06, 2019

Справка за изпълнение – 07, 2019

Справка за изпълнение – 09, 2019

Справка за изпълнение – 10, 2019

Справка за изпълнение – 11, 2019

Справка за изпълнение – 12, 2019

Договор Елпак Лизинг
Справка за изпълнение – 12, 2018

Справка за изпълнение – 01, 2019

Справка за изпълнение – 03, 2019

Справка за изпълнение – 05, 2019

Справка за изпълнение – 06, 2019

Справка за изпълнение – 07, 2019

Справка за изпълнение – 10, 2019

Справка за изпълнение – 11, 2019

Договор Хелмед
Справка за изпълнение – 12, 2018

Справка за изпълнение – 01, 2019

Справка за изпълнение – 02, 2019

Справка за изпълнение – 03, 2019

Справка за изпълнение – 04, 2019

Справка за изпълнение – 05, 2019

Справка за изпълнение – 06, 2019

Справка за изпълнение – 07, 2019

Справка за изпълнение – 08, 2019

Справка за изпълнение – 09, 2019

Справка за изпълнение – 11, 2019

Договор Медицинска техника инженеринг
Справка за изпълнение – 12, 2018

Справка за изпълнение – 01, 2019

Справка за изпълнение – 02, 2019

Справка за изпълнение – 03, 2019

Справка за изпълнение – 04, 2019

Справка за изпълнение – 05, 2019

Справка за изпълнение – 06, 2019

Справка за изпълнение – 07, 2019

Справка за изпълнение – 08, 2019

Справка за изпълнение – 09, 2019

Справка за изпълнение – 10, 2019

Справка за изпълнение – 11, 2019

Справка за изпълнение – 12, 2019

Договор Оптим Ко
Справка за изпълнение – 12, 2018

Справка за изпълнение – 01, 2019

Справка за изпълнение – 02, 2019

Справка за изпълнение – 03, 2019

Справка за изпълнение – 06, 2019

Справка за изпълнение – 07, 2019

Справка за изпълнение – 10, 2019

Справка за изпълнение – 12, 2019

Договор Юнимедика
Справка за изпълнение – 12, 2018

Справка за изпълнение – 01, 2019

Справка за изпълнение – 02, 2019

Справка за изпълнение – 03, 2019

Справка за изпълнение – 04, 2019

Справка за изпълнение – 05, 2019

Справка за изпълнение – 06, 2019

Справка за изпълнение – 07, 2019

Справка за изпълнение – 08, 2019

Справка за изпълнение – 09, 2019

Справка за изпълнение – 10, 2019

Справка за изпълнение – 11, 2019