Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРЕН И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД публикувано на 20.11.2019г.

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРЕН И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД публикувано на 20.11.2019г.

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Договор  ЕТ „Медимекс Петрова“

Справка за изпълнение – 03.2020

Справка за изпълнение – 06.2020

Справка за изпълнение – 07.2020

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 11.2020

Справка за изпълнение – 01.2021

Справка за изпълнение – 02.2021

 

Договор  „Медицинска техника инженеринг“

Справка за изпълнение – 03.2020

Справка за изпълнение – 06.2020

Справка за изпълнение – 08.2020

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 11.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 01.2021

Справка за изпълнение – 02.2021

 

Договор  „Оптим Ко“

Справка за изпълнение – 02.2020

Справка за изпълнение – 06.2020

Справка за изпълнение – 07.2020

Справка за изпълнение – 11.2020

Справка за изпълнение – 02.2021

 

Договор  „Елпак-Лизинг“ ЕООД

Справка за изпълнение – 05.2020

Справка за изпълнение – 08.2020

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 10.2020

Справка за изпълнение – 02.2021

 

Договор „Юнимедика“ ЕООД

Справка за изпълнение – 06.2020

Справка за изпълнение – 08.2020

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 11.2020

Справка за изпълнение – 01.2021

Справка за изпълнение – 02.2021

 

Договор Медикард ООД

Справка за изпълнение – 11.2020