Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРЕН И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРЕН И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД

 

ДОГОВОРИ И ПЛАЩАНИЯ

Договор „АГАРТА – ЦМ“
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018
Справка за изпълнение – 04, 2018

Справка за изпълнение – 05, 2018

Справка за изпълнение – 06, 2018

Справка за изпълнение – 07, 2018

Договор „Аквахим“
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 12, 2017
Справка за изпълнение – 03, 2018

Договор „Арко Компани“
Справка за изпълнение – 10, 2017
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 12, 2017
Справка за изпълнение – 03, 2018

Справка за изпълнение – 05, 2018

Справка за изпълнение – 07, 2018

Справка за изпълнение – 08, 2018

Справка за изпълнение – 09, 2018

Договор „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“
Справка за изпълнение – 09, 2017
Справка за изпълнение – 10, 2017
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 12, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018
Справка за изпълнение – 02, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018
Справка за изпълнение – 04, 2018

Справка за изпълнение – 05, 2018

Справка за изпълнение – 06, 2018

Справка за изпълнение – 07, 2018

Справка за изпълнение – 09, 2018

Справка за изпълнение – 11, 2018

Договор „Химтекс“
Справка за изпълнение – 10, 2017
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 12, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018
Справка за изпълнение – 02, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018
Справка за изпълнение – 04, 2018

Справка за изпълнение – 05, 2018

Справка за изпълнение – 06, 2018

Справка за изпълнение – 07, 2018

Справка за изпълнение – 11, 2018

Договор № 46 „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“
Справка за изпълнение – 10, 2017
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 12, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018
Справка за изпълнение – 02, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018
Справка за изпълнение – 04, 2018

Справка за изпълнение – 05, 2018

Справка за изпълнение – 06, 2018

Справка за изпълнение – 07, 2018

Справка за изпълнение – 09, 2018

Справка за изпълнение – 10, 2018

Договор № 52 „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 12, 2017
Справка за изпълнение – 02, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018
Справка за изпълнение – 04, 2018

Справка за изпълнение – 06, 2018

Справка за изпълнение – 07, 2018

Справка за изпълнение – 08, 2018

Справка за изпълнение – 09, 2018

Справка за изпълнение – 10, 2018

Договор „Софарма Трейдинг“
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018
Справка за изпълнение – 04, 2018

Справка за изпълнение – 06, 2018

Справка за изпълнение – 07, 2018

Справка за изпълнение – 09, 2018

Договор „Сърджимед“
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018

Справка за изпълнение – 07, 2018

Справка за изпълнение – 09, 2018

Договор „Юнимедика“
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018
Справка за изпълнение – 04, 2018

Справка за изпълнение – 06, 2018

Справка за изпълнение – 07, 2018

Справка за изпълнение – 09, 2018

Справка за изпълнение – 11, 2018