Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г за нуждите наУСБАЛЕ ”Акад. Иван Пенчев” ЕАД”

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г за нуждите наУСБАЛЕ ”Акад. Иван Пенчев” ЕАД”

Покана  повече>>

Проектодоговор  повече>>