Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВ.ПЕНЧЕВ“ ЕАД публикувано на 09.03.2020 г.

ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВ.ПЕНЧЕВ“ ЕАД публикувано на 09.03.2020 г.

 • Договор „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД –  18.09.2020  повече>>
 • Договор „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД –  18.09.2020  повече>>
 • Договор „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД –  18.09.2020  повече>>
 • Договор „ГАМАКОНСУЛТ“ ЕООД –  18.09.2020  повече>>
 • Договор „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК“ ЕООД –  18.09.2020  повече>>
 • Договор „ДАНС ФАРМА“ ЕООД –  18.09.2020  повече>>
 • Договор „ХРОНО“ ООД –  18.09.2020  повече>>
 • Договор „БГ МЕД“ ООД –  18.09.2020  повече>>
 • Решение  за изменение –  17.08.2020  повече>>
 • Класиране –  30.07.2020  повече>>
 • Решение –  30.07.2020  повече>>
 • Доклад –  30.07.2020  повече>>
 • Протокол 2 –  30.07.2020  повече>>
 • Протокол 1 –  30.07.2020  повече>>
 • Съобщение за отваряне на цените 18.06.2020  повече>>
 • Информация за удължаване сроковете за подаване на оферти 13.04.2020  повече>>
 • Разяснения 30.03.2020  повече>>
 • ЕЕДОП 13.03.2020  повече>>
 • Техническа спецификация  повече>>
 • Образци  повече>>
 • Проектодоговор  повече>>
 • Документация – повече>>
 • Решение  повече>>
 • Обявление  повече>>
 • ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 /01.03.2022 г. КЪМ ДОГОВОР № 29/03.09.2020 г.  повече>>
 • ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 /01.03.2022 г. КЪМ ДОГОВОР № 31/09.09.2020 г.  повече>>
 • ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 /04.04.2022 г. КЪМ ДОГОВОР № 28/28.08.2020 г.  повече>>

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Договор „ХРОНО“ ООД

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 11.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 01.2021

Справка за изпълнение – 02.2021

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 04.2021

Справка за изпълнение – 05.2021

Справка за изпълнение – 06-07.2021

Справка за изпълнение –08.2021

Справка за изпълнение –09.2021

Справка за изпълнение –10.2021

Справка за изпълнение –12.2021

Справка за изпълнение –01.2022

Справка за изпълнение –02-06.2022

Справка за изпълнение –07-08.2022

Справка за изпълнение –09.2022

Справка за изпълнение –10.2022

Договор „БГ МЕД“ ООД

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 11.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 01.2021

Справка за изпълнение – 02.2021

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 04.2021

Справка за изпълнение – 05.2021

Справка за изпълнение – 06-07.2021

Справка за изпълнение –08.2021

Справка за изпълнение –09.2021

Справка за изпълнение –10.2021

Справка за изпълнение –11.2021

Справка за изпълнение –12.2021

Справка за изпълнение –01.2022

Справка за изпълнение –03-06.2022

Справка за изпълнение –07-08.2022

Справка за изпълнение –09.2022

Справка за изпълнение –10.2022

Договор „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 04.2021

Справка за изпълнение – 05.2021

Справка за изпълнение – 06-07.2021

Справка за изпълнение –08.2021

Справка за изпълнение –09.2021

Справка за изпълнение –10.2021

Справка за изпълнение –12.2021

Справка за изпълнение –01.2022

Справка за изпълнение –03-06.2022

Справка за изпълнение –07-08.2022

Справка за изпълнение –10.2022

Договор „ГАМАКОНСУЛТ“ ЕООД

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 11.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 02.2021

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 04.2021

Справка за изпълнение – 05.2021

Справка за изпълнение – 06-07.2021

Справка за изпълнение –08.2021

Справка за изпълнение –09.2021

Справка за изпълнение –10.2021

Справка за изпълнение –11.2021

Справка за изпълнение –12.2021

Справка за изпълнение –03-06.2022

Справка за изпълнение –09.2022

Договор „ДАНС ФАРМА“ ЕООД

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 06.2021

Справка за изпълнение –08.2021

Справка за изпълнение –09.2021

Справка за изпълнение –12.2021

Справка за изпълнение –03-06.2022

Справка за изпълнение –09.2022

Договор „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД

Справка за изпълнение – 11.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 01.2021

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 04.2021

Справка за изпълнение – 09.2021

Справка за изпълнение – 10.2021

Справка за изпълнение – 01.2022

Справка за изпълнение – 03-06.2022

Справка за изпълнение – 01-07.2022

Справка за изпълнение – 09.2022

Справка за изпълнение – 10.2022

Договор „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Справка за изпълнение – 02.2021

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 06-07.2021

Справка за изпълнение – 08-09.2021

Справка за изпълнение – 10.2021

Справка за изпълнение – 11.2021

Справка за изпълнение – 12.2021

Справка за изпълнение – 01.2022

Справка за изпълнение – 02-06.2022

Справка за изпълнение – 07-08.2022

Справка за изпълнение – 08-09.2022

Справка за изпълнение – 10.2022

Договор „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК“ ЕООД

Справка за изпълнение – 10.2020

Справка за изпълнение – 08.2021

Справка за изпълнение – 10.2021

Справка за изпълнение – 01.2022