Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВ.ПЕНЧЕВ“ ЕАД публикувано на 09.03.2020 г.

ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВ.ПЕНЧЕВ“ ЕАД публикувано на 09.03.2020 г.

 • Договор „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД –  18.09.2020  повече>>
 • Договор „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД –  18.09.2020  повече>>
 • Договор „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД –  18.09.2020  повече>>
 • Договор „ГАМАКОНСУЛТ“ ЕООД –  18.09.2020  повече>>
 • Договор „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК“ ЕООД –  18.09.2020  повече>>
 • Договор „ДАНС ФАРМА“ ЕООД –  18.09.2020  повече>>
 • Договор „ХРОНО“ ООД –  18.09.2020  повече>>
 • Договор „БГ МЕД“ ООД –  18.09.2020  повече>>
 • Решение  за изменение –  17.08.2020  повече>>
 • Класиране –  30.07.2020  повече>>
 • Решение –  30.07.2020  повече>>
 • Доклад –  30.07.2020  повече>>
 • Протокол 2 –  30.07.2020  повече>>
 • Протокол 1 –  30.07.2020  повече>>
 • Съобщение за отваряне на цените 18.06.2020  повече>>
 • Информация за удължаване сроковете за подаване на оферти 13.04.2020  повече>>
 • Разяснения 30.03.2020  повече>>
 • ЕЕДОП 13.03.2020  повече>>
 • Техническа спецификация  повече>>
 • Образци  повече>>
 • Проектодоговор  повече>>
 • Документация – повече>>
 • Решение  повече>>
 • Обявление  повече>>

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Договор „ХРОНО“ ООД

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 11.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 01.2021

Справка за изпълнение – 02.2021

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 04.2021

Справка за изпълнение – 05.2021

Справка за изпълнение – 06-07.2021

Справка за изпълнение –08.2021

Справка за изпълнение –09.2021

Справка за изпълнение –10.2021

Справка за изпълнение –12.2021

Справка за изпълнение –01.2022

Договор „БГ МЕД“ ООД

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 11.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 01.2021

Справка за изпълнение – 02.2021

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 04.2021

Справка за изпълнение – 05.2021

Справка за изпълнение – 06-07.2021

Справка за изпълнение –08.2021

Справка за изпълнение –09.2021

Справка за изпълнение –10.2021

Справка за изпълнение –11.2021

Справка за изпълнение –12.2021

Справка за изпълнение –01.2022

Договор „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 04.2021

Справка за изпълнение – 05.2021

Справка за изпълнение – 06-07.2021

Справка за изпълнение –08.2021

Справка за изпълнение –09.2021

Справка за изпълнение –10.2021

Справка за изпълнение –12.2021

Справка за изпълнение –01.2022

Договор „ГАМАКОНСУЛТ“ ЕООД

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 11.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 02.2021

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 04.2021

Справка за изпълнение – 05.2021

Справка за изпълнение – 06-07.2021

Справка за изпълнение –08.2021

Справка за изпълнение –09.2021

Справка за изпълнение –10.2021

Справка за изпълнение –11.2021

Справка за изпълнение –12.2021

Договор „ДАНС ФАРМА“ ЕООД

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 06.2021

Справка за изпълнение –08.2021

Справка за изпълнение –09.2021

Справка за изпълнение –12.2021

Договор „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД

Справка за изпълнение – 11.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 01.2021

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 04.2021

Справка за изпълнение – 09.2021

Справка за изпълнение – 10.2021

Справка за изпълнение – 01.2022

Договор „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Справка за изпълнение – 02.2021

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 06-07.2021

Справка за изпълнение – 08-09.2021

Справка за изпълнение – 10.2021

Справка за изпълнение – 11.2021

Справка за изпълнение – 12.2021

Справка за изпълнение – 01.2022

Договор „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК“ ЕООД

Справка за изпълнение – 10.2020

Справка за изпълнение – 08.2021

Справка за изпълнение – 10.2021

Справка за изпълнение – 01.2022