Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД

ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД

 № 01150-2017-0002

ДОГОВОРИ И ПЛАЩАНИЯ

Договор „АКВАХИМ“

Справка за изпълнение – 09, 2017
Справка за изпълнение – 10, 2017
Справка за изпълнение – 12, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018

Справка за изпълнение – 05, 2018

Справка за изпълнение – 06, 2018

Справка за изпълнение – 07, 2018

Справка за изпълнение – 10, 2018

 

Договор „АВЛ СОФИЯ“

Договор „БГ МЕД“
Справка за изпълнение – 08, 2017
Справка за изпълнение – 09, 2017
Справка за изпълнение – 10, 2017
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 12, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018
Справка за изпълнение – 02, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018
Справка за изпълнение – 04, 2018

Справка за изпълнение – 05, 2018

Справка за изпълнение – 06, 2018

Справка за изпълнение – 07, 2018

Справка за изпълнение – 08, 2018

Справка за изпълнение – 09, 2018

Справка за изпълнение – 10, 2018

 

Договор „ХРОНО“
Справка за изпълнение – 08, 2017
Справка за изпълнение – 09, 2017
Справка за изпълнение – 10, 2017
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 12, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018
Справка за изпълнение – 02, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018
Справка за изпълнение – 04, 2018

Справка за изпълнение – 06, 2018

Справка за изпълнение – 07, 2018

Справка за изпълнение – 08, 2018

Справка за изпълнение – 09, 2018

Договор „ДАНС ФАРМА“
Справка за изпълнение – 08, 2017
Справка за изпълнение – 09, 2017
Справка за изпълнение – 10, 2017
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 12, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018
Справка за изпълнение – 02, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018
Справка за изпълнение – 04, 2018

Справка за изпълнение – 05, 2018

Справка за изпълнение – 06, 2018

Справка за изпълнение – 08, 2018

Справка за изпълнение – 09, 2018

Справка за изпълнение – 10, 2018

 

Договор „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК“
Справка за изпълнение – 09, 2017
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018

Справка за изпълнение – 06, 2018

Договор „ЕЛЕКТРОНКОМЕРС“
Справка за изпълнение – 08, 2017
Справка за изпълнение – 10, 2017
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018

Договор „Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ“

Договор „ЛИВЕДА МЕД 2000“
Справка за изпълнение – 09, 2017
Справка за изпълнение – 10, 2017
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 12, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018

Справка за изпълнение – 05, 2018

Договор „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“
Справка за изпълнение – 08, 2017
Справка за изпълнение – 10, 2017
Справка за изпълнение – 11, 2017
Справка за изпълнение – 12, 2017
Справка за изпълнение – 01, 2018
Справка за изпълнение – 02, 2018
Справка за изпълнение – 03, 2018
Справка за изпълнение – 04, 2018

Справка за изпълнение – 05, 2018

Справка за изпълнение – 06, 2018

Справка за изпълнение – 07, 2018

Справка за изпълнение – 08, 2018

Справка за изпълнение – 09, 2018

Справка за изпълнение – 10, 2018