Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / ИЗБОР НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” ЕАД и Медицински център „Акад. Ив. Пенчев” ЕООД и консолидиран отчет на група за 2021 година / публикувано 28.10.2021

ИЗБОР НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” ЕАД и Медицински център „Акад. Ив. Пенчев” ЕООД и консолидиран отчет на група за 2021 година / публикувано 28.10.2021

ИЗБОР НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” ЕАД и Медицински център „Акад. Ив. Пенчев” ЕООД и консолидиран  отчет на група за 2021 година.

За повече информация вижте приложения файл.

Покана за одит 28-10-2021

Протокол за избор 05-11-2021