Начало / Профил на купувача / Покани и обяви / Конкурс за избор на обслужваща банка

Конкурс за избор на обслужваща банка

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД “ кани всички заинтересовани лица /доставчици на финансови институции /, за участие в процедура за избор на изпълнители за сключване на „Договори за финансови услуги“ предоставяни от финансови институции за нуждите на УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД “ и въз основа на публично обявените условия на доставчиците на съответните видове услуги и при спазване на изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа изгодност.

Публикувано на 16.08.2023 г.

Съпровождащи документи:

Покана

Конкурсна документация

Договор проект

Декларация

Предложение неколичествени показатели

Приложение 1

Ценово предложение

Разяснения

 

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ