Начало / Кариери / КОНКУРС ЗА ПОЗИЦИЯ: УПРАВИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „АКАД. ИВАН ПЕНЧЕВ“ ЕООД

КОНКУРС ЗА ПОЗИЦИЯ: УПРАВИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „АКАД. ИВАН ПЕНЧЕВ“ ЕООД

УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев“ ЕАД

Документи:

1. Обява за конкурс за управител на Медицински център „Акад. Иван Пенчев“ ЕООД
2.  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Заявление за участие
3.  ПРИЛОЖЕНИЕ№2 Декларация по чл.20 от ЗПП
4. Образец -Договор за възлагане на управление
5. Вътрешни правила за провеждане на конкурс за управител на Медицински център „Акад. Иван Пенчев“ ЕООД
Публикувано на 08.12.2023 г.
6. Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до втори  и трети етап на конкурс за избор на Управител на МЦ „АКАД. ИВАН ПЕНЧЕВ“ ЕООД
Публикувано на 16.01.2024 г.
Публикувано на 17.01.2024 г.