Начало / Нормативни документи

Нормативни документи

1. Етичен кодекс
2. Стратегия за управление на риска в УСБАЛЕ „Акад . Иван Пенчев“ ЕАД
3. Политика за оповестяване на информация
4. Правила за информационна сигурност
5. Вътрешни правила за обработка на сигнали за нередности