Начало / Кариери / ОБЯВЯВА КОНКУРС ЧРЕЗ СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ” ПУБЛИКУВАНО НА 02.08.2021 Г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЧРЕЗ СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ” ПУБЛИКУВАНО НА 02.08.2021 Г.

УСБАЛЕ „ АКАДЕМИК ИВАН. ПЕНЧЕВ” ЕАД

гр.София, ул. “Здраве” № 2 , на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда,

във връзка с чл. 57, чл. 58 , чл. 68, ал. 2 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЧРЕЗ СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

„НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ”

                І. Изисквания за заемане на длъжността “Началник на клиника по хирургия”:

 • образование: висше – магистър по медицина, лекар – хабилитирано лице с призната специалност: Хирургия
 • професионален стаж в над 10 години като хирург

ІІ. Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона     и длъжностната характеристика:

 • заявление за участие в конкурса с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция
 • копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина – нотариално заверено
 • копие на диплома за призната специалност – нотариално заверено
 • копие от документ за придобито научно звание „доцент” или „професор” – нотариално заверено;
 • копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС
 • свидетелство за съдимост – оригинал
 • копие от трудова книжка
 • автобиография

Всеки от кандидатите да представя програма и бизнес план за развитието на Клиника по хирургия в УСБАЛЕ „ АКАДЕМИК ИВАН. ПЕНЧЕВ” ЕАД

 • Подаване на документи за участие в конкурса

 

Документите се приемат в едномесечен срок след публикуване на обявата всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа в служба «Човешки ресурси»  на УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” ЕАД, ет. 2, гр. София,

ул. “Здраве” № 2, Тел. 02/ 895 60 10.

 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик.

Писмената разработка се прилага в отделен запечатан непрозрачен плик, вложен в основния плик на кандидата.

Изтеглете файл с обявата