Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / Открита процедура по ЗОП – вътрешен конкурс AОП №: 00080-2020-0004 Лекарствени продукти по сключено рамково споразумение № РД-11-270 г.

Открита процедура по ЗОП – вътрешен конкурс AОП №: 00080-2020-0004 Лекарствени продукти по сключено рамково споразумение № РД-11-270 г.