Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД публикувано на 05.06.2019

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД публикувано на 05.06.2019

 

ДОГОВОРИ И ПЛАЩАНИЯ

Договор Фьоникс Фарма
Справка за изпълнение – 10.2019

Справка за изпълнение – 11.2019

Справка за изпълнение – 12.2019

Справка за изпълнение – 01.2020

Справка за изпълнение – 03.2020

Справка за изпълнение – 06.2020

Справка за изпълнение – 08.2020

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 11.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 01.2021

Справка за изпълнение – 02.2021

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 04.2021

Справка за изпълнение – 05.2021

Справка за изпълнение –06-08.2021

Справка за изпълнение –09.2021

Справка за изпълнение –10.2021

Справка за изпълнение –11.2021

Справка за изпълнение –12.2021

Справка за изпълнение –01.2022

Договор Дансон
Справка за изпълнение – 11.2019

Справка за изпълнение – 12.2019

Справка за изпълнение – 01.2020

Справка за изпълнение – 02.2020

Справка за изпълнение – 05.2020

Справка за изпълнение – 08.2020

Справка за изпълнение – 09.2020

Справка за изпълнение – 11.2020

Справка за изпълнение – 12.2020

Справка за изпълнение – 01.2021

Справка за изпълнение – 03.2021

Справка за изпълнение – 04.2021

Справка за изпълнение – 05.2021

Договор „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Справка за изпълнение – 02.2021