Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД

Идентификационен номер 20180112-01150-0010

Изпълнение:

Договор АЛВИ МЕД

Справка за изпълнение – 10.2018г.

Справка за изпълнение – 05.2019г.

Справка за изпълнение – 09.2019г.

Договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

Справка за изпълнение – 06.2018г.

Справка за изпълнение – 07.2018г.

Справка за изпълнение – 08.2018г.

Справка за изпълнение – 09.2018г.

Справка за изпълнение – 10.2018г.

Справка за изпълнение – 11.2018г.

Справка за изпълнение – 12.2018г.

Справка за изпълнение – 01.2019г.

Справка за изпълнение – 02.2019г.

Справка за изпълнение – 04.2019г.

Справка за изпълнение – 05.2019г.

Справка за изпълнение – 06.2019г.

Справка за изпълнение – 07.2019г.

Справка за изпълнение – 09.2019г.

 

Договор ТЪРГОВСКА ЛИГА

Справка за изпълнение – 07.2018г.

Справка за изпълнение – 09.2018г.

Справка за изпълнение – 10.2018г.

Справка за изпълнение – 11.2018г.

Справка за изпълнение – 01.2019г.

Справка за изпълнение – 02.2019г.

Справка за изпълнение – 03.2019г.

Справка за изпълнение – 04.2019г.

Справка за изпълнение – 06.2019г.

Справка за изпълнение – 07.2019г.

Справка за изпълнение – 09.2019г.

Договор ЛИОН

Справка за изпълнение – 07.2018г.

Справка за изпълнение – 05.2019г.

Договор ХЕЛМЕД

Справка за изпълнение – 07.2018г.

Справка за изпълнение – 09.2018г.

Справка за изпълнение – 10.2018г.

Справка за изпълнение – 03.2019г.

Справка за изпълнение – 04.2019г.

Справка за изпълнение – 05.2019г.

Справка за изпълнение – 09.2019г.

Договор ИСТЛИНК

Справка за изпълнение – 07.2018г.

Справка за изпълнение – 09.2018г.

Справка за изпълнение – 11.2018г.

Справка за изпълнение – 03.2019г.

Справка за изпълнение – 05.2019г.

Договор БУЛМАР

Справка за изпълнение – 08.2018г.

Справка за изпълнение – 09.2018г.

Справка за изпълнение – 10.2018г.

Справка за изпълнение – 11.2018г.

Справка за изпълнение – 01.2019г.

Справка за изпълнение – 03.2019г.

Справка за изпълнение – 04.2019г.

Справка за изпълнение – 05.2019г.