Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД Публикувана на 10.05.2018 година

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД Публикувана на 10.05.2018 година

Публикувана на 10.05.2018 година

ДОГОВОР „ВНП ФАСИЛИТИ“

Справка за изпълнение – 08. 2018

Справка за изпълнение – 09. 2018

Справка за изпълнение – 10. 2018

Справка за изпълнение – 01. 2019

Справка за изпълнение – 02. 2019

Справка за изпълнение – 03. 2019

Справка за изпълнение – 05. 2019

Справка за изпълнение – 07. 2019

Справка за изпълнение – 08. 2019

Справка за изпълнение – 10. 2019

Справка за изпълнение – 11. 2019

Справка за изпълнение – 12. 2019

Справка за изпълнение – 01. 2020