Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД“ публикувано на 11.06.2020г.

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД“ публикувано на 11.06.2020г.

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Договор „ВНП ФАСИЛИТИ“ ООД

Справка за изпълнение от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.
Справка за изпълнение от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г.
Справка за изпълнение от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.
Справка за изпълнение от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г.
Справка за изпълнение от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г.
Справка за изпълненние от 01.08.2021 г. до 30.09.2021 г.