Начало / Uncategorized / Свободно място за лекар-специализант по ендокринология и болести на обмяната 05.12.2018 г.

Свободно място за лекар-специализант по ендокринология и болести на обмяната 05.12.2018 г.

УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев“ ЕАД

 

ОБЯВЯВА

Едно свободно място за лекар-специализант по ендокринология и болести на обмяната, на основание Наредба № 1/22.01.2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Срок за подаване на документи – до един месец от публикуване на обявата при секретаря на  Изпълнителния директор на УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“ ЕАД , София, ул. „Здраве“ № 2,  ет. 11.

Дата на публикуване на обявата 05.12.2018 г.

Необходими документи:

  1. Заявление;
  2. CV – европейски формат;
  3. Копие от диплома за висше образование;
  4. Мотивационно писмо;
  5. Копия от сертификати, удостоверения от курсове, научни публикации и др., (ако имате такива).