Начало / Uncategorized / СВОМОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА публикувано на 10.04.2019

СВОМОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА публикувано на 10.04.2019

УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев“ ЕАД

ОБЯВЯВА

                 Свободни места за лекар-специализант по ендокринология и болести на обмяната, на основание  чл. 13 от Наредба № 1/22.01.2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

                Срок за подаване на документи – до три месеца от публикуване на обявата при секретаря на  Изпълнителния директор на УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“ ЕАД , София, ул. „Здраве“ № 2, ет. 11.

                 Дата на публикуване на обявата 10.04.2019 г.

                 Необходими документи:

  1. Заявление;
  2. CV – европейски формат;
  3. Копие от диплома за висше образование;
  4. Мотивационно писмо;
  5. Копия от сертификати, удостоверения от курсове, научни публикации и др., (ако имате такива).