Начало / АСБ

АСБ

Информация:

 

Намира се в сградата на „Майчин дом“, ул. Здраве № 2, ет. 2

 

Отдел ”Финансово – счетоводен“

 

Главен счетоводител 895 6005 М. Кованджиева
Счетоводство 895 6006
Касиер 895 6007

 

Отдел “Административно и стопанско обслужване”

 

Човешки ресурси 895 6010
ТРЗ 895 6009
Домакин 895 6036
Електротехник 895 6176

 

Tехнически секретар Мирослава Тасева – в сградата на „Майчин дом“,

ул. Здраве № 2, ет. 11

Tел./факс: 02/ 987 4145, 02/ 895 6001 от 8.00 до 15.00 ч.