Начало / Дейности

Дейности

Медицински дейности (по амбулаторни процедури, клинични пътеки и платени дейности) – виж повече

Ценоразпис на медицински дейности и изследвания, в сила oт 25.03.2024 г. – виж повече

Скъпоструващи медицински изделия, незаплащани от НЗОК по клинични пътеки – виж повече

УСБАЛЕ “ АКАД. ИВАН ПЕНЧЕВ “ ЕАД има сключен договор със СЗОК и оказва болнична помощ по следните амбулаторни процедури и клинични пътеки

АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ:

АПР. № 13 „Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза“ – за възраст над 18 г.

АПР. № 14 „Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека“

АПР. № 15 „Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево – фосфорната обмяна“

АПР. № 26 „Амбулаторни хирургични процедури“

АПР. № 33 „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема“

АПР. № 38 „Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“

 

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:

КП № 78.1 „Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години“

КП № 79 „Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза“- за възраст над 18 г.

КП № 80.1 „Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години“

КП № 80.2 „Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години“

КП № 81.1 „Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години“

КП № 81.2 “Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години“

КП № 82 „Диагностика на лица с метаболитни нарушения“ – за възраст над 18 г. КП №83 Лечение на лица с метаболитни нарушения – за възраст над 18 г.

КП № 182 „Оперативни процедури при хернии“ – за възраст над 18 г.

КП № 201 „Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност“- за възраст над 9 г.

КП № 202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност – за възраст над 9 г.

КП № 203 „Хирургично лечение при надбъбречни заболявания“ – за възраст над 9 г.

999 „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура“

 

Лечението по всички клинични пътеки в УСБАЛЕ “ Акад. Иван Пенчев” е безплатно. Заплаща се само потребителска такса, стойността на която е публикувана в Държавен вестник. Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат: ∙ Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 12 към НРД 2012 за медицинските дейности); ∙ малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството ∙ пострадали при или по повод отбраната на страната ∙ ветерани от войните, военноинвалиди ∙ задържани под стража лица ∙ задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи ∙ задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ или лишени от свобода ∙ социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане ∙ лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник ∙ медицински специалисти ∙ пациенти със злокачествени новообразувания ∙ бременни и родилки до 45 дни след раждането ∙ здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.