Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ. 2, Т.2 ОТ ЗОП – ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лекарствени средства и превързочни материали за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД гр. София, по обособени позиции, както следва: Позиция № 1 „Доставка на лекарствени средства” и Позиция № 2 ”Доставка на превързочни матирали”, одобрена с Решение № 148/01.08.2016 г. на изпълнителния директор на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ. 2, Т.2 ОТ ЗОП – ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лекарствени средства и превързочни материали за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД гр. София, по обособени позиции, както следва: Позиция № 1 „Доставка на лекарствени средства” и Позиция № 2 ”Доставка на превързочни матирали”, одобрена с Решение № 148/01.08.2016 г. на изпълнителния директор на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД

Публикувана на 04.08.2016 година

АОП №  01150-2016-0002 – виж повече

ДОГОВОРИ И ПЛАЩАНИЯ

ДОГОВОР "АГАРТА - ЦМ"
Справка за изпълнение - 31-12-2016 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-02-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-04-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-06-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-08-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-09-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-10-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-11-2017 - повече>>
ДОГОВОР "АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС"
Справка за изпълнение - 31-12-2016 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-03-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-05-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-08-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-10-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-11-2017 - повече>>
ДОГОВОР "ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ"
Справка за изпълнение - 31-12-2016 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-02-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-04-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-06-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-08-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-09-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-11-2017 - повече>>
ДОГОВОР "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ"
Справка за изпълнение - 31-02-2017 - повече>>
ДОГОВОР "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"
Справка за изпълнение - 31-12-2016 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-01-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-02-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-03-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-04-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-05-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-06-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-07-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-08-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-09-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-10-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-11-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-12-2017 - повече>>
ДОГОВОР "ТЪРГОВСКА ЛИГА"
Справка за изпълнение - 31-12-2016 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-01-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-02-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-03-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-04-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 31-05-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-06-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-08-2017 - повече>>
Справка за изпълнение - 30-11-2017 - повече>>