Начало / Профил на купувача / Публични покани / ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ” ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ “АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ” ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ “АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД

Публикувана на 25.09.2012 година

Административни сведения  виж повече

Документация за участие  виж повече

Образец A – Зявление за участие  виж повече

Образец Б – Предложение за изпълнение  виж повече

Образец B – Ценово предложение  виж повече

Образец Г – Проекто договор  виж повече

Образец Д – Декларация по чл.47, ал.1  виж повече

Образец Е – Декларация по чл.47, ал.2  виж повече

Образец Ж – Декларация по чл.47, ал.5  виж повече

Образец З – Декларация по чл.51, ал.1, т.1  виж повече

Образец И – Декларация по чл.56, ал.1, т.7  виж повече

Покана  виж повече

Спецификация  виж повече