Начало / Профил на купувача / Обществени поръчки по ЗОП / ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВАН ПЕНЧЕВ” ЕАД” СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ „АКАД. ИВАН ПЕНЧЕВ” ЕАД” СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Публикувана на 03.02.2016 година

АОП №  01150-2016-0001 – виж повече

ДОГОВОРИ  И  ПЛАЩАНИЯ

Договор „ЮНИМЕДИКА“
Справка за изпълнение – 08-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 09-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 10-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 11-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 12-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 01-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 02-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 03-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 04-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 05-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 06-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 07-2017  повече>>

Договор „ХИМТЕКС“
Справка за изпълнение – 09-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 10-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 11-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 12-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 01-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 02-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 03-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 04-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 06-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 07-2017  повече>>

Договор „ХЕЛМЕД“
Справка за изпълнение – 08-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 09-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 10-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 11-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 12-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 01-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 02-2017  повече>>
Справка за изпълнение – -03-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 04-2017  повече>>

Справка за изпълнение – 05-2017 повече>>

Справка за изпълнение – 06-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 07-2017  повече>>

Договор „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС“
Справка за изпълнение – 08-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 09-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 11-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 12-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 01-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 02-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 03-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 04-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 05-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 06-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 07-2017  повече>>

Договор „СЪРДЖИМЕД“
Справка за изпълнение – 08-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 09-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 03-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 04-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 06-2017  повече>>

Договор „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“
Справка за изпълнение – 08-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 09-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 11-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 12-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 01-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 04-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 05-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 06-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 07-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 08-2017  повече>>

Договор „МТИ“
Справка за изпълнение – 08-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 09-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 10-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 12-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 01-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 02-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 03-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 04-2017  повече>>

Справка за изпълнение – 05-2017 повече>>

Справка за изпълнение – 06-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 07-2017  повече>>

Договор „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“
Справка за изпълнение – 08-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 09-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 10-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 12-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 01-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 03-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 04-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 05-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 06-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 07-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 08-2017  повече>>

Договор „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“
Справка за изпълнение – 08-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 09-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 10-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 12-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 02-2017 повече>>
Справка за изпълнение – 03-2017 повече>>
Справка за изпълнение – 04-2017 повече>>
Справка за изпълнение – 05-2017 повече>>
Справка за изпълнение – 06-2017 повече>>
Справка за изпълнение – 07-2017 повече>>

Договор „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК“
Справка за изпълнение – 09-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 02-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 03-2017  повече>>
Справка за изпълнение – 04-2017  повече>>

Договор „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“

Справка за изпълнение – 08-2016 повече>>
Справка за изпълнение – 09-2016 повече>>

Договор „АГАРТА“

Справка за изпълнение – 08-2016 – повече>>

Справка за изпълнение – 10-2016 – повече>>

Справка за изпълнение – 03-2017 – повече>>

Справка за изпълнение – 04-2017 – повече>>

Справка за изпълнение – 05-2017 – повече>>
Справка за изпълнение – 06-2017 – повече>>
Справка за изпълнение – 07-2017 – повече>>