Начало / Екип

Екип

Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Ив. Пенчев”

 

 

Директор: Проф. д-р Сабина Захариева, дмн

Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн

Проф. д-р С. Захариева, дмн

 

Екип на Първа Клиника по хипоталамо-хипофизни надбъбречни и гонадни заболявания – виж повече

Екип на Втора клиника по ендокринология (захарен диабет) – виж повече

Екип на Трета клиника по ендокринология (тиреоидни, паратиреоидни и метаболитни костни заболявания) – виж повече

Екип на Клиника по хирургия – виж повече

Екип на Консултативно-диагностичния блок – виж повече

Екип на Болничната аптека – виж повече

Екип на звената за административна дейност, за стопанска дейност и обслужващи дейности – виж повече