Начало / Клиники / Клиника по хирургия

Клиника по хирургия

Дейност

Клиниката по Хирургия (Ендокринна хирургия) е университетска структура с повече от 60 годишна история с основен приоритет хирургичното лечение на заболяванията на надбъбречните, щитовидната и паращитовидните жлези.

 

Основна мисия на Клиниката по Хирургия(Ендокринна хирургия) е да бъде еталон за качество, компетентност и иновативност, както и да работи в съответствие с международните стандарти и правила за добра клинична практика.

 

Основните цели на Клиниката по Хирургия(Ендокринна хирургия) са: осигуряване на съвременно хирургично лечение, съответстващо на актуалните международни стандарти и препоръки за лечение във всяко едно направление в общата и ендокринната хирургия; внедряване на утвърдени нови методи за миниинвазивно и лапароскопско оперативно лечение в рутинната работа.

 

Основните функции на Клиниката по Хирургия (Ендокринна хирургия) са съвременното оперативно лечение на прицелни групи пациенти със социално-значими и редки ендокринни заболявания, като: рак на щитовидната жлеза – ранна диагностика и профилактично лечение на пациенти с медуларен щитовиден карцином, наследствен папиларен щитовиден карцином; първичен хиперпаратиреоидизъм, вторичен хиперпаратиреоидизъм; тумори на надбъбречните жлези – феохромоцитом, надбъбречен инциденталом и др.

 

Клиниката осъществява още експертна, учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност.

 

Работещите на щат в Клиниката лекари извършват планов прием на пациенти със следните заболявания: планов прием за оперативно лечение на щитовидната и паращитовидните жлези с среден, голям и много голям обем и сложност (201 и 202 КП); Хирургично лечение на надбъбречни заболявания (203 КП); оперативни процедури при хeрнии (182 КП).

 

В клиниката се осъществява:

– Оперативно лечение на заболяванията на щитовидната и паращитовидните жлези.

 

  • Конвенционална операция

– приложима при всички заболявания на щитовидната жлеза независимо от тяхната големина

 

  • Минимално-инвазивна отворена тироидна хирургия (МИОТХ)

– обем на щитовидната жлеза < 80 мл ( един или няколко възли с общ най-голям диаметър до 4,5 см

 

  • Минимално-инвазивна видео-асистирана тироидна хирургия (МИВАТХ)

– обем на щитовидната жлеза < 30 мл ( единичен възел под 3 см)

 

Конвенционално и лапароскопско оперативно лечение  на надбъбречните жлези

– Консултации на ендокринен проблем при пациенти, хоспитализирани в друго лечебно заведение;

Клинични изпитвания на медицинска апаратура съгласно действащото законодателство;

 

– екип и контакти;

 

Ръководител на клиниката

д-р Георги Ганчев

Лекари-специалисти по хирургия:

Д-р Калин Видинов, дм

д-р Иван Пунчев

д-р Димитър Табаков

д-р Симеон Василев

 

Лекари-специалисти по анестезиология и интензивно лечение:

д-р Теодор Ексариев

д-р Методи Лазаров

 

Технически секретар

тел: 02/ 895 60 67

 

Адрес:

гр. София 1431, ул. Здраве № 2, етаж 11

 

Началник Клиника Д-р Георги Ганчев – хирург

Оперативна интервенция Д-р Видинов и Д-р Василев

 

Увод в анестезия – Д-р Ексариев и м.с. Георгиева

Преданестезиологична подготовка – Д-р Лазаров и  м.с. Георгиева

 

Сектор АРИЛ – м.с. Янакиева

Повече за структурата, отделните клиники и специалистите в УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” може да прочетете на сайта на УСБАЛЕ:  https://www.usbale.org/