Начало / Клиники / Първа клиника по ендокринология (хипоталамо-хипофизни, надбъбречни и гонадни заболявания)

Първа клиника по ендокринология (хипоталамо-хипофизни, надбъбречни и гонадни заболявания)

Дейност

Първа Клиника по хипоталамо-хипофизно, надбъбречни и гонадни заболявания е единствената в България специализирана клиника за лечение на пациенти с хипофизни тумори (акромегалия, пролактиноми, болест на Кушинг, хормонално неактивни хипофизни тумори), вроден и придобит хипопитуитаризъм, безвкусен диабет, надбъбречни тумори и хиперплазия (първичен алдостеронизъм, синдром на Кушинг, феохромоцитом, надбъбречни карциноми, непродуциращи аденоми и др.), ендокринни хипертонии, дисфункция на яйчниците и тестисите, синдром на поликистозните яйчници, ендокринно обусловен стерилитет, интерсексуални състояния, нарушения в пубертетното развитие, преждевременна овариална недостатъчност, ранна менопауза. В клиниката се лекуват и проследяват също болни с метаболитен синдром, захарен диабет, дислипидемия и обменни нарушения.

 

Първа клиника по хипоталамо-хипофизни, надбъбречни и гонадни заболявания разполага с 35 легла и има най-високо III-то ниво на компетентност. В нея се работи по всички клинични пътеки, свързани със специалността „Ендокринология и болести на обмяната”. От началото на 2017 год. към Клиниката беше разработено направление за  кратковременен престой, където се осъществяват амбулаторни процедури за еднодневна диагностика на тиреоидни, хипоталамо-хипофизни, надбъбречни и гонадни заболявания. Клиниката разполага с ултразвукови апарати от най-висок клас, както и с апарати за 24 –часово Холтер-мониториране.

 

Лекарите в Клиниката са специализирали в най-престижните Европейски ендокринологични центрове и имат изключително голям клиничен опит в областта на хипоталамо-хипофизните, надбъбречните и гонадните заболявания, както и множество научни разработки, публикувани в  международни издания с висок импакт фактор. Именно затова през 2016 г. Първа клиника в Университетската болница по ендокринология стана база за изграждане на Експертен център по редки ендокринни болести, сертифициран от Министерството на Здравеопазването. Същата година центърът беше приет в Европейската мрежа за редки ендокринни болести.

 

Първа клиника е база на МУ-София и в нея се обучават студенти, стажант-лекари, специализанти, общопрактикуващи лекари, ендокринолози и други специалисти, медицински сестри.

 

Повече за научната и учебната дейност на клиниката и текущите проекти в нея можете да прочетете на:

– Уеб сайт – Медицински Университет – София, МФ:  Медицински Факултет

– Уеб сайт за Метаболитен синдром

– екип и контакти

 

Началник Клиника – тел. 02 895 6090

доц. д-р Атанаска Еленкова, дм

Д-р Атанаска Еленкова завършва медицина в Медицински Университет – София през 1994 год. Има  признати специалности по вътрешни болести (1999 г.) и ендокринология (2002 г.). През 2013 г. защитава дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по медицина. От 1999 год. работи в УСБАЛЕ „Акад.Иван Пенчев”, първоначално в Клиниката по диабетология (1999 – 2001 год.). От май 2001 год. е член на екипа на Клиниката по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания, а от септември 2016 год. е началник на клиниката. Д-р Eленкова е преподавател към МУ- София от 2001 год., от март 2015 г. е доцент по ендокринология. Основните й научни интереси са в областта на хипофизните и надбъбречни тумори и ендокринните хипертонии. Член е на Българско дружество по ендокринология (БДЕ), Европейско дружество по ендокринология (ESE), Европейската невро-ендокринологична асоциация (ENEA), Европейската мрежа за изучаване на надбъбречните тумори (ENS@T), Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) и др. Автор е на редица публикации в български и чуждестранни медицински издания, има над 100 участия в български и международни форуми.

 

 

Лекари-специалисти по ендокринология: 

доц. д-р Атанаска Еленкова, д.м.

доц. д-р Ралица Робева, д.м.

д-р Йоанна Матрозова, д.м., гл. асистент

д-р Владимир Василев, д.м., гл. асистент

д-р Силвия Въндева, д.м., гл. асистент

д-р Анелия Нанкова, д.м., асистент

д-р Ивайла Узунова, асистент

д-р Бойка Милчева, д.м.

Д-р Юлия Андреева

Д-р Нина Недева

Д-р Росица Шигарминова – Началник Отделение Кратковременен престой

 

Специализиращи лекари:

д-р Семра Мустафа

д-р Петя Рачева

д-р Полина Ценкова

 

Докторанти:

д-р Росен Русев – специализиращ лекар

д-р Теодора Каменова – специализиращ лекар

Старша сестра: 02 8956068

ст.мед. сестра Петя Иванова

 

 

Сестри манипулационна 02 8956295

Петя Кусерова

Емилия Димитрова

Божана Атанасова

Ваня Тачева

Вeличка Генчева

Румяна Шентова

Люсиен Тизини

Веселина Георгиева

 

Секретари – тел. 02 895 60 40

Траянка Живкова

Цветелина Спасова

 

 

Адрес:

гр. София 1431, ул. Здраве № 2, етаж 10, западно крило

 


I-ва Клиника по хипоталамо-хипофизни надбъбречни и гонадни заболявания предлага уютна и комфортна атмосфера, в която пациентите могат да се чувстват удобно по време на болничния си престой.

 

 

Пациентите изчакват да бъдат настанени в болнична стая.

 

Началник  на I –ва Клиника по хипоталамо-хипофизни надбъбречни и гонадни заболявания – 

Доц. д-р Атанаска Еленкова, дм

Доц. д-р Атанаска Еленкова, дм

 

Асистенти и лекари специалисти  – I –ва Клиника по хипоталамо – хипофизни надбъбречни и гонадни заболявания:

Гл. ас.: д-р Ралица Робева, дм

Гл. ас.: д-р Ралица Робева, дм – специалист по ендокринология, главни интереси в областта на хормоналните заболявания на женска и мъжка полова система, както и в областта на метаболитния синдром 

Гл. ас.: д-р Йоанна Матрозова, дм

Д-р Йоанна Матрозова – специалист по ендокринология,  основни интереси в областта на ендокринните  хипертонии

 

Гл. ас.: д-р Владимир Василев, дм – специалист по ендокринология, основни интереси в областта на хипофизните и надбъбречните тумори

 

Д-р Бойка Милчева, дм

Д-р Бойка Милчева, д.м ,специалист по вътрешни болести и ендокринология, провежда консултации и обучение на пациенти със затлъстяване и метаболитен синдром, както и ехографски прегледи на щитовидна жлеза и коремни органи

 

Д-р Бойка Милчева провежда ехографско изследване на щитовидната жлеза на пациент с метаболитен синдром.

 

Ас. д-р Силвия Въндева, дм

Ас. д-р Ивайла Узунова

 

Д-р Юлия Андреева

Д-р Юлия Андреева – специалист по ендокринология, осъществява 24 часово холтер мониториране на артериалното налягане на пациентите

Д-р Нина Недева, специалист по вътрешни болести и ендокринология

 

 

Докторанти и специализанти – I –ва Клиника по хипоталамо-хипофизни надбъбречни и гонадни заболявания:

д-р Анелия Нанкова – докторант

д-р Росен Русев – докторант

д-р Семра Мустафа – специализант

д-р Теодора Каменова – специализант

 

Д-р Теодора Каменова, д-р Росен Русев, д-р Семра Мустафа в работна обстановка

 

м.с. Румяна Шентова и м.с. Вили Генчева разясняват на хоспитализираните пациенти предстоящите изследвания и манипулации, назначени от лекуващия лекар в рамките на лечебно – диагностичния процес.

 

Професорска визитация в Първа клиника

 

 

Първа клиника по ендокринология (хипоталамо-хипофизни, надбъбречни и гонадни заболявания )в навечерието на Коледа.

 

Секретарките на първа клиника Траянка Живкова и Цветелина Спасова оформят медицинската документация на постъпилите пациенти.

 

 

Д-р Росица Шигарминова – началник отделение за кратковременен престой към I –ва Клиника по хипоталамо-хипофизни надбъбречни и гонадни заболявания

Д-р Росица Шигарминова провежда ехографско изследване в Отделение за кратковременен престой към I-ва Клиника по хипоталамо-хипофизни надбъбречни и гонадни заболявания