Начало / Контакти

Контакти

 

Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Академик Иван Пенчев“

 

София 1431,ул. Здраве № 2, в сградата на „Майчин дом“

e-mail: 

usbale.office@gmail.com

ushatesofia@gmail.com

https://www.usbale.com

Записване за прегледи от 12:00 до 15:00 в работни дни на телефони:

02 895 6000 регистратура
02 895 6030 регистратура
02 895 6020 регистратура / каса

Информация за лежащо болни в клиниките на УСБАЛЕ могат да получат технитe близки всеки работен ден от 13:00 of 14:00 на следните телефони:

Първа клиника по ендокринология и болести на обмяната      – тел. 02 895 6040
Втора клиника по ендокринология и болести на обмяната       – тел. 02 895 6210
Трета клиника по ендокринология и болести на обмяната       – тел. 02 895 6083
Клиника по хирургия                                                                             – тел. 02 895 6080
Информация за хоспитализираните болни в зоната за лечение на пациенти с COVID-19 могат да получат техните близки всеки ден от 13:00 до 14:00 на телефони 02 8956081 или 028956239.

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД

 

изпълнителен директор 02 895 6003 Проф. д-р Сабина Захариева, дмн
Заместник директор ИСВ 02 895 6002 Румяна Христова
Главна медицинска сестра 02 895 6202 м. с. Живка Цотова
Tехнически секретар 02 895 6001 Мирослава Тасева

 

Отдел ”Финансово – счетоводен“

 

Главен счетоводител 02 895 6005 Марияна Кованджиева
Счетоводство 02 895 6006
Касиер 02 895 6007

 

Отдел “Администротивно и стопанско обслужване”

 

Човешки ресурси 02 895 6010
ТРЗ 02 895 6009
Домакин 02 895 6036
Техници 02 895 6176

 

Консултативно-диагностичен блок

 

Началник КДБ 02 895 6027 Началник КДБ
регистратура 02 895 6000
регистратура 02 895 6030
регистратура 02 895 6020 Каса
Хирургичен кабинет – к-т №1 02 895 6022
Кабинет за прием на болни от тиреодни заболявания к-т №2 02 895 6063
Кабинет за прием на болни от хипофизни и надбъбречни заболявания к-т №3 02 895 6024
Кабинет за прием на болни от захарен диабет – к-т №4 02 895 6025
Невролог – к-т №5 02 895 6037
Офталмолог – к-т №6 02 895 6026
Кардиолог – к-т №8 02 895 6028
Манипулационна – к-т №9 02 895 6031
Кабинет кратковременен престой 02 895 6088 Д-р Росица Шигарминова
Кабинет кратковременен престой 02 895 6224
Ехографски кабинет – к-т №10 02 895 6032
Ехографски кабинет – к-т №11 02 895 6033
Управител на Медицински център „Акад. Ив. Пенчев“ к-т № 1 в МЦ 02 895 6085 Главен асистент д-р Емил Начев
Кабинет №12 в Медицински център 02 895 6034
Кабинет №13 в Медицински център 02 895 6029
Технически секретар 02 895 6014

 

ЛАБОРАТОРИИ

Лаборатория по нуклеарна медицина (хормонални и имунологични изследвания)

 

Началник на лаборатория по нуклеарна медицина 02 895 6120 Проф. д-р Георги Кирилов, дм
манипулационна 02 895 6089
Биолози, химици 02 895 6073

 

Клинична лаборатория

 

Началник на клинична лаборатория 02 895 6082 Д-р Савелия Минкова
Манипулационна 02 895 6069
Кръвни захари 02 895 6072

Лаборатория по клинична патология

 

Началник на лаборатория 02 895 6061 Проф. д-р Радина Иванова, дмн
лаборанти 02 895 6079

 

Отделение по медицинска информатика

 

Началник на отделение медицинска информатика 02 895 6111 Проф. д-р Димитър Чаръкчиев, дм
Системен администратор Техник комуникационни съоръжения 02 895 6100
Информатици 02 895 6110
Специалист 02 895 6112

 

КЛИНИКИ

Първа клиника по ендокринология и болести на обмяната

 

Началник на първа клиника по ендокринология и болести на обмяната 02 895 6090 Доц. д-р Атанаска Еленкова, дм
Ст. мед. сестра 02 8956068
Техн. секретар 02 895 6040
Техн. секретар 02 895 6041
Манипулационна 02 8956295
Стая клинични проучвания 02 895 6042

 

Втора клиника по ендокринология и болести на обмяната

 

Началник на втора клиника по ендокринология и болести на обмяната 02 895 6201 Проф. д-р Цветалина Танкова, дмн
Ст. мед. сестра 02 895 6211
Техн. секретар 02 895 6210
Дежурен лекар 02 895 6229
Лекарски кабинет 02 895 6203
Лекарски кабинет 02 895 6204
10 VIP стая 02 895 6205
Манипулационна 02 895 6206
Диабетно стъпало 02 895 6208

 

Трета клиника по ендокринология и болести на обмяната

 

Началник на трета клиника по ендокринология и болести на обмяната 02 895 6221 Проф. д-р Русанка Ковачева, дм
Ст. мед. сестра 02 895 6228
Техн. секретар 02 895 6083
Лекари 02 895 6222
Лекари 02 895 6223
Остеометър 02 895 6226
Ехо – ТАБ 02 895 6227
Ехограф 02 895 6229
Функц. кабинет 02 895 6230
Манипулационна 02 895 6232
Стая за проучвания 02 895 6220

 

Клиника по хирургия

 

Началник клиника по хирургия Д-р Георги Ганчев
Ст. мед. сестра 02 895 6067
Техн. секретар 02 895 6067
Лекари /асистенти/ 02 895 6065
Лекари /анестезиолози/ 02 895 6066
Дежурен лекар 02 895 6080
Реанимация 02 895 6044
Операционна 02 895 6070
I-ва зала 02 895 6075
II-ра зала 02 895 6074

 

Зона за лечение на болни с COVID-19
Лекари 02 8956081
Сестри 02 8956239

Вътреболнична аптека

 

Управител 02 895 6015 Маг. фармацевт Лъчезар Соколов

 

 

 

До УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” може да се стигне с градски транспорт:

АВТОБУС № 72:

Маршрут: ул. Ришки проход (ж.к. Красна поляна), ул. Проф. Вайганд, бул. Вардар, бул. Възкресение, Обувен завод, ВВМИ, Медицинска Академия, Втора хирургия,бул. Витоша, бул.Чернивръх, ул. 6-ти септември ул. Граф Игнатиев, пл. Орлов мост Военнаакадемия, Училище Антим І, ул.Черковна, ул. Оборище, гара Подуяне, ул.Велчо Атанасов, Читалище Отец Паисий, ул. Дечо Стефанов, ул. Стоилвойвода, ул. Атанас Узунов, ул. Калиманци, Зала Фестивална, ул. ГеоМилев, бул. Шипченски проход, Хотел Плиска

 

 

МАРШРУТНО ТАКСИ № 7 Обеля – Студентски град

Маршрут:ж.к.”Обеля – 2” (бл.212), ул.”115”, ”102”, …, ул.”Илия Георгов”, бул.”Ломско шосе”, бул.”Рожен”, бул.”Кн.М.Луиза”, бул.”Ал.Стамболийски”, бул.”Хр.Ботев”, бул.”Прага”, бул.”ПенчоСлавейков”, бул.”България”, бул.”Черни връх”, бул.”Св.Наум”, ул.”Ст.Михайловски”, бул.“Симеоновско шосе”, ул.”Н.Габровски”, ул.“Акад.Ст.Младенов”, ул.”Йордан Йосифов”, ул.“Акад.Борис Стефанов”- Студентски град (ЗДС)

 

 

ТРАМВАИ № 1 и № 7

Маршрут трамвай № 1: Централна гара, бул. „Христо Ботев“, пл.Македония, бул.„Витоша“, Национален дворец на културата, ж.к. Иван Вазов

Маршрут трамвай № 7: Централна гара – бул.“Христо Ботев“ – Пл.Македония -ул.Алабин – бул. „Витоша“ – Национален Дворец на културата – бул.„България“ – ж.к. Борово

Дежурен лекар

тел.: 02 / 895 6200

 

Записване за преглед (от 13.00ч. до 15.00ч)

тел. 02/ 895 6030; 02/895 6020; 02/895 6000

 

Секретариат на директора (от 8.00 до 16.00ч)

тел./факс 02/ 987 4145, 02/ 895 6001

 

Клиничен център по ендокринология и геронтология (от 8.00 до 15.00ч)

тел./факс 02 / 895 6040

 

 

    Може да се свържете с нас и чрез следната контактна форма: