Начало / Медико-диагностични лаборатории

Медико-диагностични лаборатории

ЛАБОРАТОРИЯ  ЗА ХОРМОНАЛНА И ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ЕНДОКРИННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ  (лаборатория по нуклеарна медицина)

Дейност

Създадена е през 1970 г  в  бившия   „Научен институт по ендокринология,  геронтология и гериатрия“,  когато са въведени радиоимунологичните  методи (РИА).  Работи в тясна колаборация с болничните отделения  на УСБАЛЕ и извършва изследвания за клинични пътеки и на амбулаторни пациенти – платени и по амбулаторни процедури.

Рутинните дейности включват: функционални тестове и анализи на ренин-ангиотензин-алдостероновата система  за скрининг и диагностика на първичния алдостеронизъм – най-разпространената ендокринна хипертония;  измерване на уринни и плазмени нефрини  за  биохимична диагностика на феохромоцитом – най-опасната хипертония;  изследвания на растежната ос – за диагностика на хипо-  и  хиперсоматотропизма; хормонални анализи за хипер-, хипокортицизъм, тумори на надбъбрека и хипофизата, синдром на овариална поликистоза и вродена надбъбречно-корова хиперплазия;  измерване на макропролактин;  серумни и пунктатни туморни маркери за карциноми на щитовидната жлеза; за изследователски цели  и  научни проекти на докторанти  –  анализи на биохимични маркери и други специфични  аналити.

Изследванията се провеждат според  стандартите за GLP и  преданалитичните условия, за които пациентите получават компетентна информация.  Лабораторията е лицензирана  от АЯР  за извършване на РИА анализи.

Апаратура

Wallac Wizard 1470 Automatic Gamma Counter  Perkin Elmer

Hidex Automatic Gamma Counter с три инчов детектор

Thermo Appliscan

Multilabel detector platform

Biochrom Asys Expert Plus и др.

 

Екип и контакти

 

Началник   – тел. 02 895 6120

Проф. д-р Георги Кирилов Георгиев

 

Изследвания и референтни стойности  

Информация за пациента

 

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Клиничната лаборатория на УСБАЛЕ „ Акад. Иван Пенчев” разполага с високоспециализирана и модерна апаратура покриваща всички изисквания на специфичната дейност осъществяваща се на територията на лечебното заведение и Медицинския център към него.
Клиничната лаборатория извършва широка гама изследвания 7 дни в седмицата за всички Отделенияна към УСБАЛЕ „ Акад. Иван Пенчев” и от понеделник до петък за пациенти с направления по НЗОК, частни здравноосигурителни фондове и платени пациенти. Тези пациенти се обслужват на Регистратурата разположена на територията на Медицинския Център към УСБАЛЕ „ Акад. Иван Пенчев”
Здравето и безопасността на нашите пациенти е от изключителна важност за нас, затова я гарантираме чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) и стриктно спазваме всички правила за вътреболнична хигиена.
Лабораторията е сертифицирана от Българската Национална Система за Външна Оценка на Качеството в клиничните лаборатории.

Спектърът от изследвания се обогатява непрекъснато, а широката гама от клинично – лабораторни показатели включва изследване на биологични течности като кръв, урина, слюнка, пунктати и др.

 

Колектив

1. д-р Мария Коцева- Карадалиева– Лекар, Началник Клинична лаборатория
2. Галя Янкова- Химик, Клинична химия
3. Гергана Тодорова-Николова – Химик, Клинична химия
4. Гергана Георгиева- Ст. Мед. Лаборант
5. Юлиана Зашева- Мед. Лаборант
6. Юлияна Моллова- Мед. Лаборант
7. Ели Гергова- Мед. Лаборант
8. Мирослава Павлова – Мед. Лаборант
9. Маргарита Любомирова – Мед. Лаборант
10. Гергана Теофилова – Мед. Лаборант
11. Цвета Александрова – Мед. Лаборант
12. Вили Хрисимова – Мед. Лаборант
13. Евелина Яначкова – Мед. Лаборант
14. Жанета Петрова – Санитар

Гергана Георгиева- старши мед. лаборант

 

Гергана Теофилова – мед. лаборант

 

Колектив на клиничната лаборатория на УСБАЛЕ „ Акад. Иван Пенчев”

 

 

Лаборатория по клинична патология

Дейност

Основната дейност на Лабораторията е свързана с извършване на патоморфологични диагностични изследвания  (хистологични и цитологични) в областта на ендокринната патология, обслужва хоспитализираните и амбулаторни пациенти на болницата. Създадена е преди повече от 40 години в бившия Научен Институт по Ендокринология и Геронтология, когато за пръв път в България се въвеждат интраоперативните (гефрирни) изследвания на туморите на щитовидната жлеза.  Лабораторията е водещо звено в страната за цитологична и/или хистологична диагностика на доброкачествените и злокачествени ендокринни тумори, с най-високо ниво на компетентност съгласно утвърдения Стандарт по Клинична патология. Средният брой изследвания годишно е около 7000, включвайки хирургичните, цитологичните и интраоперативните изследвания.

В лабораторията се извършват широк спектър от хистологични и цитологични изследвания на :

  • Биопсични материали от оперативни интервенции на щитовидната жлеза, паратиреоидните жлези, надбъбречните жлези, шийни лимфни възли и други
  • Спешна интраоперативна диагностика (гефрир) на доброкачествени и злокачествени тумори на различните ендокринни жлези
  • Тънко-иглена биопсия под ехографски контрол с цитологично изследване на нодули на щитовидна жлеза, лимфни възли, паратиреоидни лезии или други такива в шийната област.
  • Консултации на готови цитологични, хистологични или имунохистохимични препарати от цялата страна

Освен диагностична дейност, в лабораторията се осъществява още експертна, учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност.

Екип и контакти

Началник на лаборатория – тел. 02 895 6061

Проф. д-р Радина Иванова, дмн

Адрес:  ул. „ Здраве” 2, София 1431, «Майчин дом», ет. 11-ти, Лаборатория по клинична патология;  тел.  +359 2 895-6061,  +359 2 895-6079

е-mail:   radinaivanova@abv.bg

Лекар-специалист по ендокринна патология:

Д-р Пенка Каранова