Начало / Медицински център

Медицински център

 

 

ДЕЙНОСТ

Медицински център ”Акад.Ив.Пенчев”ЕООД /МЦ/ е регистриран с Решение 2009/05.03.2002 год. на СГС с 5000 лв. капитал. Той е дъщерно дружество на УСБАЛЕ”Акад.Ив.Пенчев”ООД

МЦ осъществява диагностично-консултативна и лечебна дейност при амбулаторни условия, по следните специалности: ендокринология и болести на обмяната, хирургия, очни болести, психиатрия, нуклеарна медицина, клинична имунология, клинична лаборатория, обща и клинична патология.

МЦ използва основно материално техническата база на УСБАЛЕ ”Акад.Ив.Пенчев”ООД, за което има сключен договор за съвместна дейност. Медицинската апаратура /ехографскиапарти, лабораторна  апаратура,остеодензитометър  и др./ е от висок клас и отговаря на съвременните изисквания.

МЦ е сключил договор за прегледи, консултации и изследвания с:

– НЗОК на здравноосигурени лица

-10 ДЗОФ.

МЦ извършва описаните по-горе дейности и със заплащане по утвърден ценоразпис. Виж повече>>

 

 

  • екип и контакти

 

Управител на МЦ – тел. 028956085

 

Д-р Емил Начев, гл. админ. асистент

CV link

Д-р Емил Начев завършва медицина през 1990г. в Медицински университет – София. Получава специалност по вътрешни болести през 1995, а по ендокринология и болести на обмяната през 1998г. През 2006 придобива квалификация по ехография  на шийна област. От 1998 е асистент, а от 2003 – главен асистент в УСБАЛЕ «Акад. Ив. Пенчев». През 2004г. д-р Начев придобива допълнителна квалификация по Здравен мениджмънт към УНСС – Институт за следдипломна квалификация. От м.10.2013г. управлява МЦ „Акад. Иван Пенчев“. Специализирал е в Белгия и е автор на множество научни публикации в България и чужбина. Член на Българско Дружество по Ендокринология, Български Лекарски Съюз, Асоциацията по редки болести, European Neuroendocrine Association (ENEA).

 

Лекари-специалисти – 40, от които 16 работят и по договор с НЗОК.

УПРАВИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕООД


Д-р Емил Начев провежда ехографско изследване на щитовидната жлеза на пациент.

 

 

СПИСЪК НА ЛЕКАРИТЕ-СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В МЦ ”АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕООД“

# Трите имена на лекар-специалист Научна степен Специалност НЗОК
1 Сабина Захариева Захариева дмн Ендокринология
2 Филип Цонев Куманов дмн Ендокринология
3 Цветалина Иванова Танкова дмн Ендокринология да
4 Анелия Томова Кирилова дм Ендокринология да
5 Русанка Димитрова Ковачева дм Ендокринология
6 Недялка Борисова Овчарова дм Ендокринология да
7 Мариета Стефанова Лазарова д-р Ендокринология да
8 Емил Славев Начев д-р Ендокринология
9 Бойка Андреева Милчева дм Ендокринология да
10 Росица Григорова Шигарминова д-р Ендокринология
11 Атанаска Петрова Еленкова дм Ендокринология
12 Анна Георгиева Сарафова д-р Ендокринология да
13 Ралица Борисова Иванова д-р Ендокринология
14 Александър Димитров Шинков дм Ендокринология
15 Машка Петкова Ангелова д-р Ендокринология да
16 Петя Каменова Петкова д-р Ендокринология да
17 Радина Стефанова Иванова д-р Обща и клинична патология
18 Даниела Красимирова Милетиева дм Ендокринология да
19 Мария Георгиева Томова д-р Ендокринология
20 Йоанна Александрова Матрозова д-р Ендокринология
21 Николай Александров Стойнев дм Ендокринология да
22 Ралица Николаева Робева дм Ендокринология
23 Грета Ганчева Грозева дм Ендокринология
24 Калин Николаев Виденов дм Хирургия
25 Таньо Иванов Сечанов дм Хирургия
26 Тодор Йорданов Тодоров дм Хирургия да
27 Георги Борисов Ганчев д-р Хирургия
28 Иван Колев Пунчев д-р Хирургия
29 Владимир Василев Василев дм Хирургия
30 Димитър Александров Табаков д-р Хирургия
31 Николай Аристотелов Кънев д-р Хирургия
32 Виктория Владимирова Петрова д-р Офталмолог да
33 Мария Хараламбиева Бенова д-р Офталмолог да
34 Стефка Петрова Петрова д-р Офталмолог да
35 Игнат Христов Петров дм Психиатър да
36 Георги Кирилов Георгиев дмн Медицинска радиология
37 Илиана Атанасова Борисова дм Имунология
38 Лилия Петрова Ташкова д-р Клинична лаборатория да
39 Павлина Ангелова Гатева дмн Клинична лаборатория да
40 Симеон Василев дм Хирургия да

 

д-р Емил Начев

Д-р Емил Начев консултира пациентка.

Управител на МЦ – тел. 028956085

Д-р Емил Начев, гл. админ. асистент
Д-р Емил Начев завършва медицина през 1990г. в Медицински университет – София. Получава специалност по вътрешни болести през 1995, а по ендокринология и болести на обмяната през 1998г. През 2006 придобива квалификация по ехография на шийна област.

От 1998 е асистент, а от 2003 – главен асистент в УСБАЛЕ «Акад. Ив. Пенчев». През 2004г. д-р Начев придобива допълнителна квалификация по Здравен мениджмънт към УНСС – Институт за след дипломна квалификация. От м.10.2013г. управлява МЦ „Акад. Иван Пенчев“.

Специализирал е в Белгия и е автор на множество научни публикации в България и чужбина. Член на Българско Дружество по Ендокринология, Български Лекарски Съюз, Асоциацията по редки болести, European Neuroendocrine Association (ENEA).

 

Медицински сестри – тел.028956032, 028956029

Румяна Божилова

Севда Бодева

Емилия Маринова

 

Рентгенов лаборант

Габриела Генадиева

 

Технически Секретар – тел. 028956014

Екатерина Срънкова

Регистратор- информатор  – тел. 028956030

Сийка Георгиева

 

Касиер здравно обслужване  – тел. 028956020

Яна Ал-Махамид

 

Специалист обработка данни – тел. 028956110

Анастасия Дойчинова

 

Адрес: гр. София, пкод – 1431, ул. Здраве № 2, етаж -1

Записвания за преглед, изследвания

и информация на тел: 02 /895 60 00; 02/895 60 20; 02/895 60 30.