Начало / Отделение по медицинска информатика

Отделение по медицинска информатика

Дейности

 

Специалистите от отделението по медицинска информатика извършват следните дейности:

– участват в осъществяването на цялостния процес на внедряване и приложение на информационни технологии за събиране, обработка, съхранение и разпространение на информация в лечебното заведение, и за обмен на информация с други лечебни заведения, Националната здравноосигурителна каса, Столичната регионална здравни инспекции, министерството на здравеопазването и др.;

– участват в дейности по оптимизиране и повишаване на качеството на профилактичната, диагностично-лечебната, учебната, научната, експертизната и административната дейности на лечебното заведение с помощта на информационни технологии;

– прилагат информационни и комуникационни технологии за осигуряване на дейности в областта на телемедицината и контрола на състоянието на пациенти от разстояние;

– участват в колегиуми, срещи, конгреси и конференции, както в своята област, така и в интердисциплинарни форуми;

– обучават студенти и специализанти по медицинска информатика;

– своевременно и адекватно реагират на внезапно възникнали проблемни професионални ситуации в областта на медицинската информатика и правят усилия да ги преодолеят;

– участват в научноизследователска работа и ускорено внедряване на нови методи и нови информационни технологии;

– съдействат за спазването на изискванията за защита на личните данни, както и сигурността на здравната информация, като участват във внедряването и приложението на съответни правила, методи и технологии за достъп до здравна и административна информация.

 

Екип и контакти

 

Началник Отделение – тел. 02 895 6111

Проф. д-р Димитър Чаръкчиев, дм

Проф. д-р Димитър Чаръкчиев, дм е началник на отделението по медицинска информатика от създаването му през 2000 г., професор в Медицинския университет – София. Завършва медицина в Медицинска академия, Висш медицински институт – София, има докторат в областта на медицинската информатика и признати специалности по вътрешни болести, медицинска информатика и здравен мениджмънт, социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. Специализирал е във Великобритания, Белгия, Германия, Франция, Чехословакия и др., участвал е в екипи по научни проекти във Франция, Канада и САЩ. Работил е като поканен учен (2001 -2004 г.) във факултета Брусе на университета Париж 6, Европейска университетска болница „Жорж Помпиду“, член е на екипа спечелил първа награда на ЕС по електронно здравеопазване – e-Health price 2003 of the European Commission. Проф. Чаръкчиев е също член на Българския институт по стандартизация, български представител в Европейския комитет по стандартизация – технически комитет по медицинска информатика – CEN TC 251, бил е български представител в Европейската федерация по медицинска информатика (EFMI), по време на членството на България в нея.

Проф. Чаръкчиев е председател на управителния съвет на Асоциацията за промоция на електронния здравен запис, член на Европейския институт за здравни записи EUROREC. Консултант на министъра на здравеопазването в областта на електронното здравеопазване от януари 2015 г. до януари 2017 г.

 

Отделение по медицинска информатика – тел. 02 895 6112

Адрес:

гр. София, пкод – 1431, ул. Здраве № 2, етаж 4

Информация:

Намира се в сградата на „Майчин дом“, ул. Здраве № 2, ет. 4

 

Началник на отделение мед. информатика 895 6111 Проф. д-р Димитър Чаръкчиев, дм
Системен администратор 895 6100
Информатици 895 6110
Специалист 895 6112