Начало / Предимства

Предимства

Предимства на Университетската болница

• академичен, задълбочен и научен подход;
• точна диагноза и правилно лечение;
• внимателно отношение и разбиране към проблемите на всеки пациент;
• обучение на пациентите с хронични заболявания;
• удовлетвореност от престоя в клиниката;
• непрекъснат обмен на информация на международни форуми;
• въвеждане на нови диагностични и лечебни методи;
• висок професионализъм и компетентност не само на лекарите, но и на медицинските сестри;
• възможност за избор на лечение и на лекуващ екип, възможност за амбулаторно проследяване в структурата на клиниките;