Начало / Профил на купувача / Публични покани / Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за нуждите на УСБАЛЕ „АКАД. ИВАН ПЕНЧЕВ” ЕАД

Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за нуждите на УСБАЛЕ „АКАД. ИВАН ПЕНЧЕВ” ЕАД

Публикувана на 18.11.2013 година

Административни сведения  виж повече

Указания към участниците  виж повече

Съдържание  виж повече

Публична покана – виж повече

Декларация  виж повече

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, б. „а”-„д” и чл.47 ал.2 т.2 и т.5  виж повече

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за обществените поръчки  виж повече

Декларация по чл. 47, ал. 2 т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.6 от Закона за обществените поръчки – виж повече

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от Закона за обществените поръчки  виж повече

Договор  виж повече

Приложение 1  виж повече

Приложение 2  виж повече

Приложение 3  виж повече