Начало / Регистър захарен диабет

Регистър захарен диабет

Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ (УСБАЛЕ) поддържа регистър на пациентите с диабет в Република България съгласно договор с Министерството на здравеопазването. Дейностите по изграждането на регистъра са извършени от работни групи, определени съгласно заповеди на министъра на здравеопазването № РД-09-167/01.10.2013 г. и № РД-02-26/24.01.2015 г. Работните групи не са получили заплащане за извършените дейности. Съгласно договори с МЗ от 2015 г., 2016 г. и 2017 г. УСБАЛЕ поддържа медицински регистри и осъществява дейности по системно събиране, съхранение, анализ, интерпретация и публикуване на данни за лицата с диабет и предразположение към диабет и поддържа база данни на болните от диабет. Регистърът се поддържа на базата на отделението по медицинска информатика на УСБАЛЕ в сътрудничество с НЗОК, ИИКТ – БАН, ТУ – София и ADISS Lab.

 

В изпълнение на писмо на Министерството на здравеопазването до НЗОК, през месеците ноември и декември 2019 г. е предадена анонимирана информация  от Националната здравно-осигурителна каса на Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България“ за проведените и отчетени прегледи и дейност в доболничната и болничната помощ. Информацията е използвана за анализ на заболеваемостта и болестността от социално значими заболявания – захарен диабет, сърдечно-съдови, онкологични и други заболявания в Република България. В сътрудничество с Националната научна програма  „Електронно здравеопазване в България“ е продължена дейността на Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД по системно събиране, съхранение, анализ, интерпретация и публикуване на данни за лицата с диабет и предразположение към диабет,  поддържането на  база данни на болните от диабет, включително и за поддържането на регистър на пациентите с диабет в Република България.

 

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА РЕГИСТЪРА НА ПАЦИЕНТИТЕ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Данни от регистъра:

Данни от регистъра (Актуализация 2013 г.)

Данни от регистъра (Актуализация 2014 г.)

Данни от регистъра (Актуализация 2015 г.)

Данни от регистъра (Актуализация 2016 г.)

Данни от регистъра (Актуализация 2017 г.)

Данни от регистъра (Актуализация 2018 г.)

Данни от регистъра (Актуализация 2019 г.)

 

Информационна система за изготвяне на справки от регистъра на болните от захарен диабет

 

Инструкция за работа с информационната система за изготвяне на справки

Достъпът до системата се осъществява с потребителско име и парола:

Потребителско име: diabetes reg

Парола: reg

 

Можете да изберете справка от списъка, представен на екрана. След влизане в началния екран на системата на регистъра, моля натиснете бутона „Обобщи данните“, който се намира горе в дясно. След това на екрана се представя двуразмерна таблица. В лявата колона със сини антетки са показани районите. На всеки здравен район отговаря ред с данни. Сините антетки „Тип“, „Диагноза“, „Пол“ и „Възраст“ могат да се пренареждат като при натиснат ляв бутон на мишката се преместват на първо място. При натискане на + в началото на антетката се отварят допълнителни полета.

Пожелаваме Ви приятна работа!

 

Bitool

 

Информационна система за изготвяне на справки от регистъра на болните от захарен диабет. Вход в системата.

 

Данни от регистъра:

Данни от регистъра (Актуализация 2013 г.)

Данни от регистъра (Актуализация 2014 г.)

Данни от регистъра (Актуализация 2015 г.)

Данни от регистъра (Актуализация 2016 г.)

Данни от регистъра (Актуализация 2017 г.)

Данни от регистъра (Актуализация 2018 г.)

Данни от регистъра (Актуализация 2019 г.)