Начало / Структура

Структура

Консултативно-диагностичен блок:

 • обща информация – виж повече
 • приемно-консултативни кабинети – виж повече
 • кабинети за функционална и образна диагностика – виж повече
 • отделение по медицинска информатика – виж повече
 • медико-диагностични лаборатории – виж повече
  • клинична лаборатория
  • лаборатория по нуклеарна медицина
  • лаборатория по клинична патология – виж повече

 

Стационарният блок с общо 96 болнични легла включва:

 • Първа клиника по ендокринология и болести на обмяната – 
  виж повече
 • Втора клиника по ендокринология и болести на обмяната – виж повече
 • Трета клиника по ендокринология и болести на обмяната – виж повече
 • Клиника по хирургия – виж повече

 

Болнична аптека:

Към болницата има разкрита аптека и лекарствоснабдяването е в пълно съответствие със законовите разпоредби – виж повече

 

Адмнистративно-стопански блок:

В структурата на АСБ са включени звена за административна дейност, за стопанска дейност и обслужващи дейности – виж повече