Начало / За пациенти / Защита на личните данни

Защита на личните данни

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, има право да поиска достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД лични данни.

Ако по някаква причина Вие не сте доволни от действията на нашата болница спрямо личните Ви данни, бихме искали най-напред да ни информирате, за да разберем на какво се дължи проблемът и да се постараем да го разрешим.

 

Нашето длъжностно лице по защита на личните данните ще разгледа внимателно Вашето искане и ще отговори на всички Ваши въпроси.

Длъжностно лице по защита на личните данни в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД е г-жа Людмила Емилова Лашкова.

Адрес: София – 1431, ул. „Здраве“ № 2, Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД – администрация 2-ри етаж

Телефон: 028956010

Електронна поща: dlzd@usbale.org

Интернет страница: www.usbale.com

 

Ако считате, че не сте получили адекватно съдействие от болницата или че е налице нарушение на Вашите права, имате право да подадете жалба до надзорен орган. Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg