Home / Buyer`s profile / Public procurements under PPA / (Български) ИЗБОР НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” ЕАД и Медицински център „Акад. Ив. Пенчев” ЕООД и консолидиран отчет на група за 2021 година / публикувано 28.10.2021

(Български) ИЗБОР НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” ЕАД и Медицински център „Акад. Ив. Пенчев” ЕООД и консолидиран отчет на група за 2021 година / публикувано 28.10.2021

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.