Home / Buyer`s profile / Public procurements under PPA / (Български) Открита процедура по ЗОП – вътрешен конкурс AОП №: 00080-2020-0004 Лекарствени продукти по сключено рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г.

(Български) Открита процедура по ЗОП – вътрешен конкурс AОП №: 00080-2020-0004 Лекарствени продукти по сключено рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.