Home / Medical center

Medical center

“Управител на Медицински център “Акад. Ив. Пенчев” ЕООД”

Д-р Емил Начев провежда е хографско изследване на щитовидната жлеза на пациент.

Дейност

Медицински център ”Акад.Ив.Пенчев”ЕООД /МЦ/ е регистриран с Решение 2009/05.03.2002 год. на СГС с 5000 лв. капитал. Той е дъщерно дружество на УСБАЛЕ”Акад.Ив.Пенчев”ООД
МЦ осъществява диагностично-консултативна и лечебна дейност при амбулаторни условия, по следните специалности: ендокринология и болести на обмяната, хирургия, очни болести, психиатрия, нуклеарна медицина, клинична имунология, клинична лаборатория, обща и клинична патология.

МЦ използва основно материално техническата база на УСБАЛЕ ”Акад.Ив.Пенчев”ООД, за което има сключен договор за съвместна дейност. Медицинската апаратура /ехографскиапарти, лабораторна апаратура,остеодензитометър и др./ е от висок клас и отговаря на съвременните изисквания.

МЦ е сключил договор за прегледи, консултации и изследвания с:
– НЗОК на здравноосигурени лица
-10 ДЗОФ.

МЦ извършва описаните по-горе дейности и със заплащане по утвърден ценоразпис.

Списък на лекарите-специалисти работещи в МЦ ”Акад. Ив. Пенчев” ЕООД”

# Трите имена на лекар-специалист Научна степен Специалност НЗОК
1 Сабина Захариева Захариева дмн Ендокринология
2 Филип Цонев Куманов дмн Ендокринология
3 Цветалина Иванова Танкова дмн Ендокринология да
4 Анелия Томова Кирилова дм Ендокринология да
5 Русанка Димитрова Ковачева дм Ендокринология
6 Недялка Борисова Овчарова дм Ендокринология да
7 Мариета Стефанова Лазарова д-р Ендокринология да
8 Емил Славев Начев д-р Ендокринология
9 Бойка Андреева Милчева дм Ендокринология да
10 Росица Григорова Шигарминова д-р Ендокринология
11 Атанаска Петрова Еленкова дм Ендокринология
12 Анна Георгиева Сарафова д-р Ендокринология да
13 Ралица Борисова Иванова д-р Ендокринология
14 Александър Димитров Шинков дм Ендокринология
15 Машка Петкова Ангелова д-р Ендокринология да
16 Петя Каменова Петкова д-р Ендокринология да
17 Радина Стефанова Иванова д-р Обща и клинична патология
18 Даниела Красимирова Милетиева дм Ендокринология да
19 Мария Георгиева Томова д-р Ендокринология
20 Йоанна Александрова Матрозова д-р Ендокринология
21 Николай Александров Стойнев дм Ендокринология да
22 Ралица Николаева Робева дм Ендокринология
23 Грета Ганчева Грозева дм Ендокринология
24 Калин Николаев Виденов дм Хирургия
25 Тодор Йорданов Тодоров дм Хирургия да
26 Георги Борисов Ганчев д-р Хирургия
27 Иван Колев Пунчев д-р Хирургия
28 Владимир Василев Василев дм Хирургия
29 Димитър Александров Табаков д-р Хирургия
30 Николай Аристотелов Кънев д-р Хирургия
31 Виктория Владимирова Петрова д-р Офталмолог да
32 Мария Хараламбиева Бенова д-р Офталмолог да
33 Стефка Петрова Петрова д-р Офталмолог да
34 Игнат Христов Петров дм Психиатър да
35 Георги Кирилов Георгиев дмн Медицинска радиология
36 Илиана Атанасова Борисова дм Имунология

д-р Емил Начев

Д-р Емил Начев консултира пациентка.

Управител на МЦ – тел. 028956085

Д-р Емил Начев, гл. админ. асистент
Д-р Емил Начев завършва медицина през 1990г. в Медицински университет – София. Получава специалност по вътрешни болести през 1995, а по ендокринология и болести на обмяната през 1998г. През 2006 придобива квалификация по ехография на шийна област.

От 1998 е асистент, а от 2003 – главен асистент в УСБАЛЕ «Акад. Ив. Пенчев». През 2004г. д-р Начев придобива допълнителна квалификация по Здравен мениджмънт към УНСС – Институт за след дипломна квалификация. От м.10.2013г. управлява МЦ “Акад. Иван Пенчев”.

Специализирал е в Белгия и е автор на множество научни публикации в България и чужбина. Член на Българско Дружество по Ендокринология, Български Лекарски Съюз, Асоциацията по редки болести, European Neuroendocrine Association (ENEA).

Медицински сестри – тел.028956032, 028956029
Румяна Божилова
Севда Бодева
Емилия Митова

Рентгенов лаборант
Габриела Генадиева

Технически Секретар – тел. 028956014
Екатерина Срънкова

Адрес: гр. София, пкод – 1431, ул. Здраве № 2, етаж -1
Записвания за преглед, изследвания
и информация на тел: 02 /895 60 00; 02/895 60 20; 02/895 60 30

Регистратор- информатор – тел. 028956030
Сийка Георгиева

Касиер здравно обслужване – тел. 028956020
Яна Ал-Махамид

Специалист обработка данни – тел. 028956110
Анастасия Дойчинова